Členství

Oddílové příspěvky 2021

Roční oddílové příspěvky:

kategorie rok narození věk částka (Kč) při platbě po 1.5. částka (Kč) při platbě do 30.4.
dospělí (výděl. činní) -2002 19+ 2 500,- 2 400,-
dorost a studující 2003-2006 15-18 1 700,- 1 600,-
žactvo 2007-20011 10-14 1 600,- 1 500,-
baby 2012-2013 8-9 800,- 700,-
mini 2014+ -7 300,- 300,-
důchodci (nevýděleční) 1 200,- 1 100,-
nehrající/čestní členové 0,- 0,-

Pronájem skříňky: 100,- Kč
Záloha na centrální klíč od areálu a hlavní budovy: 200,- Kč

Za každou odpracovanou brigádnickou hodinu se z maximální výše oddílového příspěvku odečítá 100,- Kč. Na 1 osobu lze započítat maximálně 10 brigádnických hodin. Hodiny lze v rodině sčítat. V kategoriích mini, baby a důchodci se brigádnické hodiny nevyžadují ani nezohledňují. Brigádnické hodiny musí být odpracovány před zahájením sezony tzn. přibližně do 10.4. Výbor oddílu si vyhrazuje právo stanovit či upravit tento termín i termíny brigád s ohledem na aktuální situaci a počasí. Brigádnické hodiny odpracované až v průběhu sezony bude možno převést a započítat do následujícího roku. V konečné výši oddílových příspěvků se zohledňují i další činnosti nutné pro chod oddílu.

Právo hry na dvorcích vzniká až po zaplacení oddílových příspěvků!

Placení příspěvků

Každý den od 17:00 do 19:00h v klubovně u správce p. Podestáta. Příslušnou částku je také možno zaplatit bezhotovostním převodem (preferovaná varianta) na účet číslo: 107-9464590257/0100. Při platbě převodem prosíme do poznámky zapsat jméno a příjmení člena, za kterého je platba prováděna a slovní spojení „členské příspěvky“. V případě, že platíte za více členů, prosíme o zadání příkazu vždy pro každého zvlášť případně o uvedení všech jmen, jichž se platba týká! Ve vlastním zájmu žádáme o dodržování těchto podmínek. Potvrzení o zaplacení příspěvků bude vystaveno pouze na základě správné identifikace platby!

Poplatky za hru hostů

150,- Kč za 1 hod.
80,- Kč za 1 hod. při hře se členem (dvouhra)
40,- Kč za 1 hod. při hře se 3 členy (čtyřhra)
Zeď zdarma

Hráč hostující v závodním družstvu z jiného odd. hraje při společných i individuálních trénincích zdarma, dále se na něj vztahují stejné podmínky jako na člena oddílu.

Ke stažení

Přejete si dostávat novinky o LTC Domažlice?

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách, výsledcích soutěží, změnách, atd…

Prosím zkontrolujte vámi zadanou e-mailovou adresu.